Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 


İzmir / dergi / reklam / tasarım / ajans / baskı
İnteraktif tanıtımın önemli ayaklarından bir tanesi de basılı dergi reklamlarıdır. Sosyal yaşantımızın önemli bir parçası olan dergiler reklam sektörü içinde yerini almıştır. Gerek sektörel dergiler gerekse sosyal içerikli dergilerde sürekli reklamlar görebilirsiniz.


 
Dergi reklamları sektörel reklamlar ve özel reklamlar olarak iki kısma ayrılabilir. Sektörel reklamlar daha çok sektör dergilerine verilen reklamlardır. İnşaat, yemek, okul, sağlık, yaşam , moda, magazin, eğitim, çocuk, spor vb alanlarda aylık yada süreli çıkan dergilerde bu sektörlere ait firmalar daha çok reklam vermektedir. Bu firmalar reklam ajansları vasıtası ile reklam tasarımlarını hazırlatarak dergilerde yayınlanmasını sağlamaktadır.  
Özel dergi reklamları ise sektörü ve okuyucu kitlesi belirgin olmayan dergilere ulusal yada uluslararası firmalar tarafından verilen reklamlardır. Bu firmalar varlıklarını her alanda olduğu gibi dergi reklamlarında da sürdürmektedir. Dergi reklamlarında en etkileyici yer kapaktır. Bu açıdan en pahalı yerde kapaktır. İç sayfalarda iki sayfaya, tek sayfaya, yarım yada çeyrek sayfaya reklam verilebilmektedir. 

Mavi yeşil ajans olarak İzmir’de kurumsal şirketlerle danışman ajans şeklinde çalışmakta, sektörünüzle alakalı yada genel yayın yapan dergilerle sizin adınıza görüşmeler yapmakta, reklam içeriğinizin belirlenmesi ve tasarımını hazırlamakta, dergideki yayınını takip etmekteyiz.